Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
ROZPROSZONY SYSTEM MONITOROWANIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie
SYMSEL
x
 
 
użytkownik Monografia napisana na podstawie projektu POIG (projekt poniżej)hasło
 
POIG BADANIA NAD OPRACOWANIEM WYTYCZNYCH, TECHNIK I TECHNOLOGII DLA SYSTEMÓW KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ, INTELIGENTNEGO MONITORINGU WEWNĘTRZNYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DEDYKOWANYCH OBIEKTOM HYBRYDOWYM OPARTYM WYŁĄCZNIE O ŹRÓDŁA ODNAWIALNE UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Poddziałanie 1.3.1 - Projekty Rozwojowe
 
 
Rozproszony system monitoringu i oceny jakości dostawy energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Grant N N511 314340
 
 
Rozproszony system monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci zasilającej AGH
 
 
Rozproszony system monitorowania zużycia energii w sieci zasilającej AGH
 
BOS&RYK v0.1